index/startpagina

 15 Jan. 2017: www.mpaginae.nl 
Deze website is/wordt gearchiveerd door de KB, nationale bibliotheek van Nederland

***** M p a g i n a E *****
Rond ERASMUS (1467-1536) en SAECKMA (raadsheer Hof van Friesland / curator Franeker Academie, 1572-1636)
tekstuitgaven, catalogi en naamlijsten; = novum/renovatum
Start: september 2001; voorkeur: Times New Roman; update (maand/dag/jaar):
© auteur/webmaster: Martin(us Hubertus Henricus) Engels (1948) >>
ERASMUSSAECKMANAAMLIJSTENCOLLECTIESOVERIGE
E Adagia, bibliotheek, bio- & bibliografie * Spreekwoorden i.v.m. Adagia | S Brieven * Van en voor Saeckma * Biografie, familie
N (Gedep.) Staten * Steden * Leeuwarden * Grietenijen, Prov. N Hof van Friesland * Voornamen, Adel * Div. * Prof. & stud. * Grafregisters
C UB Franeker * Andere bibliotheken * Brieven * Aucties, boedels * Overige coll. | O Academie Fran. * Admiraliteit * Med. * Iur. * Div.

Naam, woord of (m.b.v. *) het begin daarvan op deze site zoeken: b.v. boek* levert op boek, boeken, boekhandel etc.
Letterlijke volgorde van woorden zoeken m.b.v. " ". Voorbeeld: "Bouwetje Douwes"
index sitemap uitgebreid zoeken / advanced search
^ zoekterm invullen ^        site search by freefind
>> Tresoar - v.h. Prov. Bibliotheek v. Frl., Rijksarchief in Frl., FLMD: >> boeken, archieven, voorouders
>> World Catalogue
>> Historisch Centrum Leeuwarden - v.h. gemeente-archief
>> Rietstap; terminologie; van wapen naar familie
>> Hoofdletters rond 1600

 

homepage website: ..... [M]artin [pagina] [E]ngels ..........
.............. sedert se[p]tember 2001 ......................
........ rond Johannes S[a]eckma en zijn tijd (1572-1636) ...
................... met [g]rafschriften .....................
........... catalogi en [i]ventarissen van bibliotheken .....
............ tientallen [n]aamlijsten m.b.t. Friesland ......
Erasmus' boekenbezit en [a]dagia ............................
....................... [E]t cetera .........................doorzoek site ERASMUS SAECKMA NAAMLIJSTEN COLLECTIES OVERIGE

Erasmusbeeldje 14 cm. 
R.M. van Dantzig, juli 1908 ADAGIA, BIBLIOTHEEK, BIO- en BIBLIOGR.
Erasmus' Adagia: Concordantie (776 kB)
Gelezen door Erasmus voor Adagia (3 kB)
"Versandliste": Erasmus' bibliotheek (62 kB)
Uit de bibliotheek van Erasmus (143/700 kB tekst/ill.)
Erasmiana in Leeuwarden (330 kB)
Erasmus en Froben (24/.. kB tekst/ill.)
Van der Haeghen: Bibliotheca Erasmiana (10/71 kB tekst/ill.)
Correspondants d'Érasme (20/32 kB tekst/ill.)
Epistolae Erasmi: Excerpta Drusii (114 kB incl. ill.)
Sir Roger Mynors 1984 in Leeuwarden (6/226 kB tekst/ill.)
Brief van Erasmus aan Viglius ... onbereikbaar (8/66 kB tekst/ill.)
Erasmus en Leeuwarden (20/171 kB tekst/ill.)
Ooit ingezien door Erasmus (12/105 kB tekst/ill.)
Stille leermeesters ... De rode draad: ... (12/70 kB tekst/ill.)
Van Erasmus voor Haye (17/65 kB tekst/ill.)
Erasmus' Lof der geneeskunde (47 kB tekst)
Vroeger eigendom van Erasmus (75/110 kB tekst/ill.)
Bij Erasmus (12/235 kB tekst/ill.)
Miscellanea Erasmiana (6/22 kB tekst/ill.)
Erasmuscatalogus 1986 (82/66 kB tekst/ill.)
Lydius' Apologia pro Erasmo (10/4625 kB tekst/ill.)
Erasmus' kwalen en karakter (127/2 kB tekst/ill.)
SPREEKWOORDEN i.v.m. Adagia
Polydorus' Adagia 1524 (54/257 kB tekst/ill.)
Johannes Ulpii Epitome/Farrago proverbiorum (.. kB tekst)
Johannes Fungeri Farrago nova (.. kB tekst)
Drusius' Proverbia sacra (48/58 kB tekst/ill.)
Drusius' Adagia Hebraica (6/14 kB tekst/ill.)
Friese spreekwoorden, C.G. v. Beveren 1614 (65/271 kB tekst/ill.)
57 Friese spreekwoorden, J. Vlitius 1664 (10/60 kB tekst/ill.)
Bebel: Proverbia germanica (51 kB tekst)
Heywood: Epigrams upon proverbs (74/37 kB tekst/ill.)
Heywood: A Dialogue containing proverbs (146 kB tekst)
van Gils over De spreekwoorden van Bruegel (111/1132 kB tekst/ill.)
Doetechum: Spreekwoorden verbeeld, 1577 (5/1000 kB tekst/ill.)
Adagia e.a. (meest juridische) citaten: penoefeningen Leeuwarden 1595-1618 (25/... kB tekst/ill.)
Cats' Spreekwoorden, 1632
Brinck: Spreekwoorden (9/66 kB tekst/ill.)doorzoek site ERASMUS SAECKMA NAAMLIJSTEN COLLECTIES OVERIGE

BRIEVEN
Inventaris correspondentie Saeckma (89 kB)
Brieven aan Saeckma: professores ad curatorem (1,3 MB excl. 457 kB noten)
Predikanten aan Saeckma (218 kB)
Saeckma aan Casaubon; + ed. Almeloveen (23/12 kB tekst)
Lycklama aan Saeckma, Membranae 1608 (10 kB)
Hillama aan Saeckma: over het Bestand 1609 (285 kB)
Willem Lodewijk en Ernst Casimir aan Saeckma (9/129 kB tekst/ill.)
Zes brieven aan raadsheer Saeckma (18/.. kB tekst/ill.)
Aernsma aan Saeckma (92/150 kB tekst/ill.)
Daniël van Dam aan Saeckma (27/70 kB tekst/ill.)
Baerdt en Hanja aan Saeckma (30 resp. 31/40 kB tekst/ill.)
Bouricius aan Saeckma e.a. (20/100 kB tekst/ill.)
Corr. Saeckma - Barlaeus (34/181 kB tekst/ill.)
Saeckma aan Cocceius, 1636 (3 kB)
Gabbema's register en editie van brieven (264/11 kB tekst/ill.)

VAN EN VOOR SAECKMA
Saeckma-collecties (29 kB)
Gedichten van Johannes Saeckma (28/555 kB tekst/ill.)
Gelegenheidsgedichten voor Saeckma (54/17 kB tekst/ill.)
Catalogus bibliotheek Saeckma 1666 (800 kB)
Saeckma's aantekeningen Ordonnantie Friesland (25/65 kB tekst/ill.)
Ulrik Huber citeert Saeckma's aantekeningen (25/1814 kB tekst/ill.)
Codex Saeckma en album Gabbema ... Epkema (23 kB)
Epkema: album Bogerman en brievencollecties Saeckma (10/12 kB tekst/ill.)
Herbaius' en Siccama's hekeldichten (20/159 kB tekst/ill.)
Saeckma, Siccama, van Beveren, Baardt (../... kB tekst/ill.)
Testament Marcus Lycklama (10/96 kB tekst/ill.)
Saeckma en Hugo de Groot (14/70 kB tekst/ill.)


Johannes Saeckma 1572-1636
BIOGRAFIE, FAMILIE etc.
Saeckma: van student tot curator (biografie; 47/199 kB tekst/ill.)
Uitnodiging promotie Saeckma, Bazel 1595 (199 kB ill.)
Voorafgaand aan Saeckma's peregrinatio (I) (14/3 kB tekst/ill.)
Saeckma's peregrinatio academica in Germaniam (II) (64/84 kB tekst/ill.)
Na Saeckma's peregrinatio (III) (61/43 kB tekst (Deutsch)/ill.)
Conscriptio exulum Frisiae 1580: Johannes Saeckma's vader e.a. (79 kB/3,9 MB tekst/ill.)
Portretten, boedel Saeckma ... (25/431 kB tekst/ill.)
Saeckma ... Frans Hals (../... kB tekst/ill.)
Testament Ritske van Rinia, Saeckma's oom (../.. kB tekst/ill.)
Saeckma uit en thuis & Berlikumermarkt 17 (16/131 kB tekst/ill.)
Saeckma e.a. in album amicorum Christian Otter (90/1000 kB tekst/ill.)
Saeckma in testament Jaersma (33 kB)
Rouwbrieven Ornia/Jaersma 1623/1636 (7/15 kB tekst/ill.)
Rouwbrieven 1631/1639 Assema/Boner met oproep! (16/73 kB tekst/ill.)
Rouwbrief Ornia namens Boner 1636 (10 kB)
Testament Evert Boner 1639 (15/115 kB tekst/ill.)
Boedelinventaris Saeckma van Wyckel 1776 (211/824 kB tekst/ill.)
Saeckma's buren: Keimpema-espel 1606 (25/51 kB tekst/ill.)
Tuinen van P. Mol/Talpa resp. J. Saeckma (14/360 kB tekst/ill.)
Th. Saeckma's buiten, florilegium de Geest (55 kB/2,5 MB tekst/ill.)
Graf Suffridus Saeckma (.. kB)
Suffridus Saeckma op Rinsumageest (22/357 kB tekst/ill.) eerst als huurder (8/53 kB tekst/ill.)
Titia Saeckma-Oosterbaan (17 kB)
Testament Thomas Gerrits Oosterbaan (14/39 kB tekst/ill.)
Achter Saeckma: gladde gevel (../.. kB tekst/ill.)
Cocceius' Epicedium 1637 (2/.. kB tekst/ill.)
uit Winsemius' lijkrede op Saeckma (20 kB)

Publicaties van M.H.H. Engels 1977-2007 (38 /.. kB tekst/ill.)


doorzoek site ERASMUS SAECKMA NAAMLIJSTEN COLLECTIES OVERIGE

Hof van Friesland; Professoren & Studenten; Voornamen, Adel; Grafregisters; Diversen

(GEDEPUTEERDE) STATEN etc.
Gedeputeerde Staten Friesland 1577-1795 (429 kB)
Commissaris politique Friese synode 1600-1758 (12 kB)
Voor Friesland in Staten-Generaal en Raad van State 1577/88-1636 (127 kB) RvS 1637-1795 (20 kB)
Staten-Generaal Frl. 1637-1795: bijdrage tot een naamlijst (83/9 kB tekst/ill.)
De Staten van Friesland 1580-1700: chron. en alf.; 1701-1795: chron. (niet doorzoekbaar; 80/... kB tekst/ill.)
Mindergetal 1632 t/m 1700 (242/111 kB tekst/ill.)
Statenzaal: 72 wapens van de Friese adel (8/132 kB tekst/ill.)
Boden van Gedeputeerde Staten (12 kB)
Statenboden (11/132 kB tekst/ill.)
Deurwaarders GS/Staten (12/.. kB tekst/ill.)
Hofmeesters en secretarissen v.d. Stadhouder (35/190 kB tekst/ill.)

STEDEN
Burgemeesters FRANEKER 1585-1656 (.. kB) 1657-1700 (.. kB) 1701-1795 (16 kB)
Voogden Klaarkampster weeshuis Franeker (10 kB)
Hallema: inwoners Franeker 1536 en rondgang 17e eeuw (40/.. kB tekst/ill.)
Verkenning proclamatieboeken Franeker 1608-1637 (195 kB) '08-'16 (aanv. J. de Jong) (147 kB) '16-'28 (aanv. JdJ) (185 kB) 1638-1667 (174 kB) '68-'82 (transcr. JdJ) (181 kB)
Indexen hypotheekboeken Franeker 1601-08 en 1619-73 (74/52 kB tekst/ill.)
Index protocol notaris Alma 1648 (20/.. kB tekst/ill.)
Procureurs-postulant Franeker(adeel) (4/59 kB tekst/ill.)
Stadsbestuur HARLINGEN 1582-1637 / naamlijst F.E. v. Ruyven tot 1814 (107 kB)
SNEEK 1506-1795 en rectoren (../.. kB tekst/ill.)
Burgemrs. etc. DOKKUM tot 1795 (49/35 kB tekst/ill.)
Verkenning proclamatieboek Dokkum 1582-1592 (127/828 kB tekst/ill.) 1603-1617 (60 kB) 1618-1632 (3 kB) 1632-1645 (110 kB)
Index hypotheekboeken 1627-1642 e.a. (34 kB)
Burgemrs. WORKUM 1637-1794 (7 kB) Aanvulling en vroedschap (21/27 kB tekst/ill.)
STAVOREN (en SLOTEN) (69 kB)
BOLSWARD* 1600-1700 en Hindelopen, IJlst, Sloten 1643-1700 (2/1077 kB tekst/ill.) * 1580-1599
Verkenning proclamatieboeken Bolsward 1588-'99, 1612-'23 (299/202 kB tekst/ill.)
Weeshuisvoogden Bolsward & armvoogdij (25 kB)
Ouderlingen diakenen Bolsw. (11 kB)
Stadssecretarissen Frl.: naamlijst H. Sannes (56/146 kB tekst/ill.)
Hoogst aangeslagenen 11 steden 1672 (80/.. kB tekst/ill.)
Latijnse scholen (P. v. Tuinen): rectoren en conrectoren (42/.. kB tekst/ill.)
Oude herbergen (58/70 kB tekst/ill.)
LEEUWARDEN
Magistraat Leeuwarden 1588-1700 (152 kB)
Klapper magistraatsresoluties 1595-1639 (26/... kB tekst/ill.); Raadsbesluiten 1602-1639 uitgave (voorlopig alleen lezen)
Klapper policyboeken (../.. kB tekst/ill.)
Schuttersgilde Leeuwarden: kolonels, hoplieden, vaandrigs (67/71 kB tekst/ill.)
Old Burger Weeshuis: voogden ... (13/.. kB tekst/ill.)
Voogden St. Anthony gasthuis tot ca. 1900 (9/38 kB tekst/ill.)
Zoete naam Jezus gilde tot 1622 (18/70 kB tekst/ill.) 1623-1700 (37/208 kB tekst/ill.)
Beroepen Leeuwarden ca. 1550 (44/135 kB tekst/ill.)
Beroepen Groot Consentboek 1580-1680 (157 kB) + Inhoud HCL klapper 30.2 (12 kB) + klapper in sorteerbare tabel (935/297 kB tekst/ill.)
Sorteerbare index transportaktes vastgoed Lwd. 1580-1640 (1,3 MB)
W. Dolk: Inventaris overdr. onr. goed 1595-1615 (22 kB)
Beroepen in de burgerboeken (410 kB)
Sorteerbare index boedelinventarissen 1600-1650 (547 kB)
Bewoners Oost-Minnema-espel 1606 (../.. kB tekst/ill.)
Schoorsteengeld 1606 (... kB; voorl. uitg.)
Schoorsteengeld 1698 (189 kB)
Index protocol Cleuting (177/40 kB)
Decr. verk. 1659-1694 (22 kB)
Def. Sententies 1603-1605 resp. 1631-1639 (22 resp. 74/15 kB tekst/ill)
Quotisatie 1749: rondgang (59/30 kB tekst/ill.)
Ver/huurders 1589-1811 (70 kB)
Huuropzegging 1625, '32 en '34 t/m '37 (45 kB), 1665 (18 kB)
Registre civique 1811 (437 kB)
Apothekers Lwd. (.. kB)
Bakkersboek sorteren (113/38 kB tekst/ill.)
Brandmeesters 1595-1624 (4 kB)
Chirurgijns 1550-1800 (32 kB)
Goudsmeden Lwd. 17e eeuw (54 kB)
Herbergiers en wijnheren (100/90 kB tekst/ill.)
Klerken Leeuwarden (4 kB)
Koopmansboden (5 kB)
Organisten (4/18 kB tekst/ill.)
Pensionarissen 1600-1795 (13/21 kB tekst/ill.)
Procureurs (postulant) 1603-1634 resp. 1635-1700 (13/42 resp. 67/10 kB tekst/ill.)
Rentmeesters Lwd. 1600-1800 (32 kB)
Stadsboden (17/103 kB tekst/ill.)
Bank van lening (27/158 kB tekst/ill.
Henk Oly: huisnamen (60/.. kB tekst/ill.)
Meer huisnamen (51/10 kB tekst/ill.)
N.J. Waringa over huisnamen en straatnamen (378/.. kB tekst/ill.)
Uithangtekens geklapperd (25/.. kB tekst/ill.)
Uithangtekens gelokaliseerd (4/65 kB tekst/ill.)
Stegen (13 kB)
Stenen boogbruggen (3/10 kB tekst/ill.)
Rij- en vaartuigen 1694 (101 kB)
Naam-wyser 1762 (65 kB) 1794 (67/60 kB tekst/ill.)
Wijkadressen huisfloreen 1808 (186/37 kB tekst/ill.)
Adresboekje Leeuwarden 1857 (... kB)
Adresboek 1906 (21 kB) OCR (109 kB)

GRIETENIJEN, PROVINCIE
Grietmannen: naamlijst H.B. v. Sminia / A.J. Andreae (211/372 kB tekst/ill.)
Grietenijsecretarissen vóór 1800 (62/186 kB tekst/ill.) Ameland 17e eeuw (8 kB)
Burgemeesters Ameland 1621-1700 (24/67 kB tekst/ill.)
Dijkgraaf Vijf deelen (8/43 kB tekst/ill.) resp. Wonseradeels Zuider zeedijken (22 kB)
Postmeester, houtvester, pluimgraaf (5/12 kB tekst/ill.)
Provinciaal bouwmeesters, klerken, ontvangers en secretarissen (13/5 kB tekst/ill.)
Lands timmerman e.a. (7/9 kB tekst/ill.)
Leveranciers 1650-1750 (5/18 kB tekst/ill.)
Rentmeesters-generaal (18 kB); Roorda's index rekeningen excl. 't Bildt incl. Leeuwarden (631/255 kB tekst/ill.)
Rekenmeesters Friesland 1600-1795 (32 kB)
Keurmeesters-generaal (12/2 kB tekst/ill.)
Mensonides: ... muntmeesters (12 kB)
Stempelsnijders Friesland (12 kB)
Voogden tuchthuis (66/253 kB tekst/ill.)
Raden Admiraliteit Dokkum (35/260 kB tekst/ill.)
Provoost Geweldige Admiraliteit (5/23 kB tekst/ill.)
Nauta: kapiteins 1600-1636 met aanv. tot 1795 (25/70 kB tekst/ill.)
Luitenants 1602-1793 (156/73 kB tekst/ill.)
Compagnieschrijvers 1600-1680 (66/94 kB tekst/ill.)
Kolonels 17e & 18e eeuw (6/42 kB tekst/ill.)
Vaandrigs 1600-1700 (92 kB) Voorlopige aanvulling (100 kB)
Ritmeesters 1615-1700 (5 kB)
Ingenieurs en kwartiermeesters (6/96 kB tekst/ill)
Appointeerden 1632-1700 (17/53 kB tekst/ill.)
Monstercommissarissen (12 kB)
Marine-officieren 1650-1700 (3 kB)
Friese manschappen VOC 1633-1668 (38 kB)
Landmeters 1616-1811: sorteerbare naamlijst (43 kB)
Namen bijgepast door Gerard Mast e.a. (28/27 kB tekst/ill.)
Apothekers Frl. (39/42 kB tekst/ill.)
Chirurgijns 1600-1800 (99/160 kB tekst/ill.)
Provinciale medici Friesland (4 kB)
Chirurgijns Fr. platteland 1824 (14/23 kB tekst/ill.)
Glazenmakers 1592-1795 (235/185 kB tekst/ill.)
Goud- en zilversmeden Frl. (30/32 kB tekst/ill.)
Rozenkransbroederschap 1628 (36/77 kB tekst/ill.)
Voormalige kloosters (18 kB)
Predikanten Friesland: register Romein (151 kB)
Staten en saten (82 kB)
Taux 1623 en 1639 (33 kB)
Hoogst aangeslagenen 1697 resp. 1701 (99 resp. 155 kB)

HOF VAN FRIESLAND
Advocaten Friesland 1577-1849 (343 kB); Tableau 1850-1972; P.S. 1527-1577
Notarissen Friesland 1606-1850 (144/87 kB tekst/ill.)
Raadsheren en curatoren 1597/1604-1795 (54/101 kB tekst/ill.)
Procureurs-generaal en griffiers (10 kB tekst)
Boden Hof v. Frl. 1585-1700 (112/42 kB tekst/ill.) Boden en deurwaarders 1670-1795 (10/.. kB tekst/ill.)
Eerste deurwaarders (6/59 kB tekst/ill.)
Cipiers Blokhuis Leeuwarden (4/62 kB tekst/ill.)
Krijgsgerecht Friesland (10/38 kB tekst/ill.)
Testamenten Hof van Friesland tot ca. 1660, meer tot 1700; in Civiele Sententies resp. in archieven nedergerechten (33, 53 resp. 34 kB)
Decretale verkopingen 1539-1659 (82/11 kB tekst/ill.)
Concordanties inv.nrs. algemeen, civiel, crimineel (... kB)

PROFESSOREN & STUDENTEN
Franeker professoren en schoolmeesters (36/30 kB tekst/ill.)
Opvolging profs. 17de eeuw (13 kB)
Waar de professoren woonden, Franeker 1621 (59 kB)
Academiefunctionarissen (44 kB)
Bibliothecarissen UB Franeker vanaf 1602 (13/1427 kB tekst/ill.)
S. Zijlstra (1996): Friese studenten tot 1650 (2,4 MB / PDF 3,5 MB)
Voor de academierechtbank (75 kB)
Leeuwarder gymnasiasten te Franeker 1626-1668 (19/5 kB tekst/ill.)
Friezen Orleans (50 kB)
Studenten Franeker 1586-1636: patronymica resp. achternamen (210 kB)
1586 t/m 1650: voornamen (18/... kB tekst/ill)
Alumnen 1650 (5 kB)
Herkomst Duitse studenten (36/61 kB tekst/ill)
Gepromoveerd in Franeker (106/40 kB tekst/ill)
VOORNAMEN, ADEL
Friese voornamen tot heiligennamen herleid (40 kB)
Friese voornamen, 1614 (7/95 kB tekst/ill.)
Retrograde lijsten van Friese voornamen en patroniemen (... kB)
Families in Stamboek Fr. adel (27 kB)
Inhoud handschrift Doys (10 kB)
Adel in Martinikerk Franeker (3 kB)
Leedbrieven 1598-1700 (60/.. kB tekst/ill.)
Gemme van Burmania begr. 1602 (71/54 kB tekst/ill.)
Begrafenis Sternsee Franeker 1615 (39/88 kB tekst/ill.)
Begrafenis Willem Lodewijk, 1620 (21/219 kB tekst/ill.) Wagenaar & Bergsma
Adellijke states, 1622 (4/114 kB tekst/ill.)
Rouwbrieven fam. Glins 1627-1682 (36/176 kB tekst/ill.)
Waar de adel woonde in 1632: i.v.m. begrafenis Ernst Casimir (6/41 kB tekst/ill.)
Uitvaart Ernst Casimir 1633 (37/... kB tekst/ill.)
De laatste Liauckama, 1642 (18/138 kB tekst/ill.)
Rouwbrief Ritske van Eysinga, 1652 (5/27 kB tekst/ill.)
Begrafenis Willem Frederik 1664 (20/1400 kB tekst/ill.)
Begrafenis Maria Louisa 1765 (20/... kB tekst/ill.)

GRAFREGISTERS
E. Harinxma van Donia: kalender overl./begr. 1409-1634 (96/261 kB tekst/ill.)
"Begraven met de wezen" in Leeuwarden (72 kB)
Mensonides: Galileërkerk (300/1100 kB tekst/ill.)
Grafregister 1800 Grote of Jacobijner kerk (166/264 kB tekst/ill.)
Begravenen Oldehove (13/48 kB tekst/ill.)
Begrafenisreglement Leeuwarden 1636 (16/66 kB tekst/ill.)
Cannegieter: Grafschriften Martinikerk Franeker 1900 (340/295 kB tekst/ill.)
Zerken Gr. kerk Dokkum: namen en jaren (15/34 kB tekst/ill.)
Ligtenberg over zerkhouwers; met aantt. W. Dolk (../.. kB tekst/ill.)
Jacob Lous Forssenburg (7/128 kB tekst/ill.)

DIVERSEN          begin naamlijsten
Veroordeeld door de Bloedraad (23/45 kB tekst/ill.)
Eventuele lening 1575
Nadere Unie 1578 resp. Malcontenten 1580
Lijfrente 1663 (100 kB)
Bestuur Emden 1580-1700 (11/.. kB tekst/ill.)
Artsen in Emden uit Friesland vóór 1650 (5 kB)
Burgers in Emden uit Frl. 1512-1700 (38/85 kB tekst/ill.)
Register "Uithangteekens" (89/.. kB tekst/ill.) en
Huisnamen Amsterdam ter vgl. met Frl./Lwd. (196/37 kB tekst/ill.)
Elias' huisnamen (48/.. kB tekst/ill.)
Uithangtekens en huisnamen in Roermond (40/.. kB tekst/ill.)
Klasgenoten 1960 (12/466 kB tekst/ill.)begin naamlijsten


doorzoek site ERASMUS SAECKMA NAAMLIJSTEN COLLECTIES OVERIGE

ACADEMIEBIBLIOTHEEK FRANEKER
Collectie Tiara, oude signaturen, veiling, Copernicus (42/... kB tekst/ill.)
Catalogus 1601: januari 2005 gecatalogiseerd (../.. kB tekst/ill.)
Catalogus 1626 (7 kB/4,5 MB tekst/ill.)
Catalogus 1635 (54 kB)
Schenkers en vroegere eigenaars (97/28 kB tekst/ill.)
Handschriften Franeker: inventaris De Crane, 1816 (23 kB)
Uit de bibliotheek van prof. Steinberg (9/25 kB tekst/ill.)
Arab., Hebr. en Griekse hss., tentoonst. 1988 (27/119 kB tekst/ill.)
Middeleeuwse hss. van Latijnse klassieken, tentoonst. 1992 (15/203 kB tekst/ill.)
Galenus e.a. in Franeker (51/171 kB tekst/ill.)
Legaat Honig (13/46 kB tekst/ill.)
J.W. Friso's geschenk: Atlas van Blaeu (6/58 kB tekst/ill.)
Florentijnse foliant (5/230 kB tekst/ill.)
Uit de Bibliotheca Oiseliana (30/450 kB tekst/ill.)
Bibliotheca Goldastiana 1627 begeerd (298/79 kB tekst/ill.)

ANDERE BIBLIOTHEKEN
Incunabelen in Leeuwarden (61/441 kB tekst/ill.)
Van Antwerpen tot Zürich: Post-incunabelen (1501-1541) (182/262 kB tekst/ill.)
Provenance Buma 1541-1600 (92/680 kB tekst/ill.)
Hof van Friesland 1634 (811 kB)
Hof van Gelre & Zutphen ca. 1650 (20/107 kB tekst/ill.)
Bibliotheek Furmerius-Gabbema (48/.. kB tekst/ill.)
Collegium Medicum Leeuwarden 1820 (462 kB)
Stedelijke Bibliotheek Lwd. in 1833 (16/228 kB tekst/ill.)
Ndl. kinderboeken met Friesland-aspect (383/141 kB tekst/ill.)
Portretten Prov. Bibl. Frl.: inventaris 1996 (167/60 kB tekst/ill.)
Provenance niet-Ndl. drukken 1500-1540, Kon. Bibl., Pennink 1955 (41/.. kB tekst/ill.)
Bibliotheek Amsterdam 1612 (5/... kB tekst/ill.)
Hugo de Groot 1618 (56/12 kB tekst/ill.)
Casaubon (37/27 kB tekst/ill.)
Henry Prince of Wales (227/284 kB tekst/ill.)

BRIEVEN
Drusius 1588-1590 (132/12 kB tekst/ill.)
Neolatijnse brieven ed. Gabbema 1669 +
woordfrequentielijst
Gabbema's afschriften: foto's Codex FG
resp. foto's Codex II (../.. kB tekst/ill.)
P. Winsemius aan Staeckmans (83/114 kB tekst/ill.)
Brieven aan Eekhoff: Kalma's regesten (555 kB)
aan Buitenrust Hettema: inventaris (919 kB)
Inventaris Hs 339: Meekhoff Doornbosch (8 kB)
Inventaris Hs 567: Van der Burg - de Clercq - Hornstra (12/25 kB tekst/ill.)
Inventaris Hs 1610 (XVIe-XXe eeuw) (24 kB)

OVERIGE COLLECTIES
Alba amicorum in Leeuwarden (30/370 kB tekst/ill.)
Als prijsboek bestempeld (8/290 kB tekst/ill.)
Handschriftenverzameling Gabbema, 9056 Hs (22 kB)
Frisia nobilis (43/30 kB tekst/ill.)
Deels digitaal: Nedergerechten Friesland > Tresoar
& Oud archief Leeuwarden > HCL (Hist. Centr. Lwd.) Inv.
Leeuwarden kadastraal 1825 (2 kB/5 MB tekst/ill.)
Wijkkaarten Leeuwarden 1843 (7 kB/40 MB tekst/ill.) & beschrijving 55 wijken (33 kB)

AUCTIES/BOEDELS: boeken e.a.
Take van Herama, Franeker 1546 (6/.. kB tekst/ill.)
rector Van Dalen, Franeker 1568 (10/164 kB tekst/ill.)
Jorrit Hanye, Leeuwarden 1581 (12/165 kB tekst/ill.)
chirurgijn Melchior Caerls 1585 (25/230 kB tekst/ill.)
Frans Huyghis 1585 (61/... kB tekst/ill.)
Claercampster monnik 1586 (5/.. kB tekst/ill.)
chirurgijn Hendrik Hzn. Gryethuysen 1598 (20/91 kB tekst/ill.)
Joh. Wilh. Velsius 1600: boedel w.o. 373 boeken (50+11/77+132 kB tekst/ill.)
chir. Gillis Gerrits 1600 resp. Simon Feddrix 1605 (11/450 resp. 6/- kB tekst/ill.)
Petrus Echten, advocaat, 1602 (7 kB)
Uit de bibliotheek van Arcerius (23/.. kB tekst/ill.)
Alardus Auletius (1545-1606) - Advies, Biografie, Collectie (6 kB/6,5 MB tekst/ill.); Aanvulling (22/108 kB tekst/ill.)
Pieter van Soutelande 1613 (31/232 kB tekst/ill.)
Johannes Fungerus 1613 (.. kB); tabel (379 kB; in bewerking)
Naevius, Franeker 1613 (12 kB)
Augustinus Adama 1616 (117 kB)
Rombertus Doyema 1616 (13/24 kB tekst/ill.)
Drusius 1616 (6/19x280 kB tekst/ill.)
Leontius 1617 (41 kB)
Paulus Busius 1618 (../.. kB tekst/ill.)
Pibo Gualteri, Lwd. 1618: 1000 boeken (in bewerking)
Pieter Runia 1618 (50/324 kB tekst/ill.)
Nicolaes Cornelis, secr. rekenkamer, 1620
Johannes Sartorius, dominee, 1621 (15 kB)
Lamrinck: inventaris en boekenveiling, 1623 (95/185 kB tekst/ill.)
H.J. Langweer, Lwd. 1623 (12/73 kB tekst/ill.)
Tading van Adélen 1624 (19/104 kB tekst/ill.)
Claes Can 1624 (23/189 kB tekst/ill.)
Timaeus Faber 1624 (32/300 kB tekst/ill.)
Meinard Gerrits 1624 (9/281 kB tekst/ill.)
Veiling bibliotheek Lubbertus 1625 (76/177 kB tekst/ill.)
Sebastianus Spyckerhuys 1625 (8/90 kB tekst/ill.)
Gabinus Foppens 1626 (139/36 kB tekst/ill.)
Renatus Siccama 1626 (10/42 kB tekst/ill.)
Schulden van boekbinder/verkoper Hans 1626 (4/.. kB tekst/ill.)
Johannes Juckema, Leeuwarden 1630 (.. kB)
Drie Deense studenten 1631 (11/13 kB tekst/ill.)
Amesius 1634 (32/57 kB tekst/ill.)
Fredericus Hillama 1637 (155 kB)
Bogerman 1638 (../... kB tekst/ill.)
Collegium musicorum 1640 (54/378 kB tekst/ill.)
Franeker boekhandel Gielraad 1641 (10/... kB tekst/ill.)
Staeckmans 1645 (30/590 kB tekst/ill.)
Dirck Alberts 1646 (10/... kB tekst/ill.)
Harinxma 1649: kopers (50/132 kB tekst/ill.)
Laurentius Metz 1651 (14/.. kB tekst/ill.)
Aeneas Menelaides, Med. Dr. 1658 (28/279 kB tekst/ill.)
Sixtus van Peima 1660 + testament 1631 (26/299 kB tekst/ill.)
Anchises Andla, Leeuwarden 1662 (6/48 kB tekst/ill.)
Simon de Geest, Lwd. 1665 (22/104 kB tekst/ill.)
Nicolaas Hachting, Lwd. 1665 (../.. kB tekst/ill.)
Fonger Foppes Inthiema, Bolsward 1665 (10/.. kB tekst/ill.)
Joh. Ant. v.d. Linden, Leiden 1665 (41/301 kB tekst/ill.)
Hartesius Jepema, Lwd. 1667 (14/241 kB tekst/ill.)
Jacob Krol acad.secr., 1668 (14/... kB tekst/ill.)
Livius van Scheltinga, Lwd. 1669 (16/170 kB tekst/ill.)
Joh. Melchior Steinberg, Franeker 1671 (50/50 kB tekst/ill.)
Sytse Rinnerts (Lwd. drukker) 1671 (13/70 kB tekst/ill.)
Duco Bavii, Bolsw. 1675 (../.. kB tekst/ill.)
Hottingastate, Nijland 1677 (23/118 kB tekst/ill.)
Johannes Glinstra, Leeuwarden 1678 (../.. kB tekst/ill.)
Anthonius Kann, Lwd. 1679 (37/448 kB tekst/ill.)
Horatius Knijff, Lwd. 1679 (243/123 kB tekst/ill.)
Reinerus Neuhusius, Lwd. 1680 (12/325 kB tekst/ill.)
Michael Busch' boedel - boeken 1681 (35/85 - 80/35 kB tekst/ill.)
Gerlich Doys, Dekemastate 1686 (83/851 kB tekst/ill.)
Douwe van Grovestins, Dronrijp 1694 (9/44 kB tekst/ill.)
Lucas van Hulten, Harlingen 1699 (10/.. kB tekst/ill.)
Veiling bibliotheek Carlson, 1711 (ill.) transcriptie (1146 kB)
Goslinga en Radijs, 1732 (4/200 kB tekst/ill.)


doorzoek site ERASMUS SAECKMA NAAMLIJSTEN COLLECTIES OVERIGE
ACADEMIE FRANEKER
Stichting universiteit (5/171 kB tekst/ill.)
Verzameling Franekerana Eekhoff (87/72 kB tekst/ill.)
Bibliotheken Herborn en Franeker (64/55 kB tekst/ill.)
Uffenbach in Franeker, 1710 (15/230 kB tekst/ill.)
Academieboekbinders Arcerius en Nauta (25/94 kB tekst/ill.)
Voor Metz, van Gent en van der Meer (18 kB)
Baccalaureaat en Henricus Schotanus (40/183 kB tekst/ill.)
Privatim gepromoveerd (6/291 kB tekst/ill.)
Boedel pedel Tabbecatius 1669 (11/46 kB tekst/ill.)

ADMIRALITEIT
Admiraliteit in Friesland 1599 (1 MB incl. 0,6 MB ill.)
Convoyen en licenten 1599 (../.. kB tekst/ill.)
Admiraliteit in Friesland 1601 (1,3 MB incl. 0,8 MB ill.)
Raden Admiraliteit Dokkum (35/260 kB tekst/ill.)
Van Dokkum naar Harlingen (12/81 kB tekst/ill.)
Admiraliteit in Friesland 1651 (alleen lezen: ../.... kB tekst/ill.)
Admiraliteit in Friesland 1717 (92/93 kB tekst/ill.)
Convoyen en licenten 1722 en commentaar Frl. 1721 (18/109 kB tekst/ill.)
Admiraliteit Amsterdam: wegens Friesland (6/31 kB tekst/ill.)

MEDICA
Auletius aan Heurnius, 1594 (14/40 tekst/ill.)
Een Leeuwarder apotheek, 1625 (92/367 kB tekst/ill.)
H. Cornelis' apoth./ S. Rodmers' debiteuren 1637/44 (18 kB)
Marten Pieters Tzum: apotheekinv. 1649 (12/35 kB tekst/ill.)
Adam Millant chirurgijn 1662 (9/40 kB tekst/ill.)
Hero Johannis apoth. 1681 (28/157 kB tekst/ill.)
Johannes Winter apoth. 1685 (40/127 kB tekst/ill.)
Pharmacie te Leeuwarden (22 kB)
Ordonnantie apothekers Lwd. 1687 (6/59 kB tekst/ill.)
Chirurgijnsgilde Leeuwarden 1550/1639 (30/107 kB tekst/ill.)
Iets over de chirurgijnsgilden in Friesland (60/.. kB tekst/ill.)
Ordonnanties chirurgijns Harlingen 1642/1676 (22/68 kB tekst/ill.)
Gildebrief chirurgijns & apothekers Bolsward 1662 (24/.. kB tekst/ill.)
Forensisch onderzoek in Frl. XVIIIe eeuw (40/45 kB tekst/ill.)
Medicijnkist van scheepschirurgijn (35/131 kB tekst/ill.)
Lipenius' Bibliotheca medica 1679: index (3/91 kB tekst/ill.)
Manuale Operatien 1684 (15/45 kB tekst/ill.)
Receptenverzameling Anne Jelgers (26/120 kB tekst/ill.)
J.H. Knoop, Sleutel pharmacie, 1758 (20/266 kB tekst/ill.)
Ziekenhuis (gasthuis) Lwd. (41/91 kB tekst/ill.)
History of medicine, catalogue 100 (262/135 kB tekst/ill.)
IURIDICA
Hof van Gelre Roermond: twee Adama's (44/675 kB tekst/ill.)
Index Oceanus Iuris (749 kB: incl. facsimile)
Oude rechtstermen Friesland (20/32 kB tekst/ill.)
Oceanus, Vigelius e.a. in Franeker (21/186 kB tekst/ill.)
Practisijnswoordenboekje 1785 (264/100 kB tekst/ill.)

DIVERSEN
Alba amicorum Bootsma, Nypoort en Popta (34/31 kB tekst/ill.)
Alba Rhala (22/232 kB tekst/ill.)
Album Mathias Franckena 1605 (27/260 kB tekst/ill.)
Album Inthiema (voorl. uitg.) (35/... kB tekst/ill.)
Album Frederik van Botnia 1615 (10/100 kB tekst/ill.)
Album Gutberleth (1624) verloren gegaan (8/282 kB tekst/ill.)
Album amicorum Hessel Meckema van Aylva 1631 (51/171 kB tekst/ill.)
Album Hansonius a Wyckel 1635 (22/48 kB tekst/ill.)
Album Ockama/Ockema 1638 (7/350 kB tekst/ill.)
Album Sixtus Brunsvelt 1653 (9/82 kB tekst/ill.)
Ambtenarensalarissen 1666 (8/324 kB tekst/ill.)
Armen percentage 1672 (13 kB)
Arnoldinus' reis naar Londen, 1661 (../... kB tekst/ill.)
Baardt, Petrus: biographica (30/235 kB tekst/ill.)
Bagijnestraat Lwd. 2x kaatsbaan (24/521 kB tekst/ill.)
Bants' peregrinatio academica in Galliam 1595 (156 kB)
Boekbanden tentoongesteld 1986-1988 (29/... kB tekst/ill.)
Bouricius' peregrinatio academica 1610 (38/340 kB tekst/ill.)
Bouricius aan Cunaeus, 1626 (24 kB)
Bouricius, Huygens, Heinsius, Boner (7/93 kB tekst/ill.)
Bredeplaats 7 Leeuwarden: achterhuis (14/152 kB tekst/ill.)
Charterboek, I-IV: bladeren, I-VI: register (1212 kB)
Constantijn Huygens (9/110 kB tekst/ill.)
Coumans en Koumans (16/.. kB tekst/ill.)
Dagelijks leven Friesland 16e en 17e eeuw (99/.. kB tekst/ill.)
Daniël Johannis: Amesius, Bouwetje, Contribuanten album amicorum (23/106 kB tekst/ill.)
Descartes; Metius; Fonteyne & Reiners (85/439 kB tekst/ill.)
Dokkum: kroniek 1583-1700 (39/59 kB tekst/ill.)
Dokkum vóór 1975 (354/800 kB tekst/ill.)
Drusius' vergulde kistje (15/94 kB tekst/ill.)
Encyclopedie van Friesland 1958 (3 kB/7 MB tekst/ill.)
Extra-ordinaris betalingsord. van GS (41 kB) Opmerkingen (8/170 kB tekst/ill.)
Betalingsord. van GS 1645-1685 (1264 kB)
Friesche Lusthof (3/93 kB tekst/ill.)
Fries Museumbulletin 1977-'95 (10/4 kB tekst/ill.)
Gabbema, testimonium voor Simon Abbes (4/61 kB tekst/ill.)
Gaper Nieuwestad 156 (10/122 kB tekst/ill.)
Gellius Snecanus 80 (6/23 kB tekst/ill.)
Gellius en Caspar Peucer (6/31 kB tekst/ill.)
Gevelsteen De Drie Gebroeders (4/192 kB tekst/ill.)
Gevelsteen vijzel 1662 (4/59 kB tekst/ill.)
Gevelsteen Oosterstraat Lwd. (8/111 kB tekst/ill.)
Gevelstenen Hanenburg en Munt te Leeuwarden (172 kB)
Gevelsteen In de Ojevaer (3/91 kB tekst/ill.)
Gevelstenen Nieuwestad 91 (6/134 kB tekst/ill.)
Gevelstenen en meer in Peters parels (8/700 kB tekst/ill.)
DIVERSEN (vervolg)
Glazenier Willem Egberts' gereedschap (4 kB)
Heerestraat Lwd. (70/460 kB tekst/ill.)
Hippolytus Beyma van Aerssen (../.. kB tekst/ill.)
In de Fette Os (5/461 kB tekst/ill.)
Index kalender Frl. 1500-1700 (6 kB)
Kaatsbaan Franeker (19/147 kB tekst/ill.)
Kanarie kwesties (9/.. kB tekst/ill.)
Kleermakersinventaris Leeuwarden 1560 (105/130 kB tekst/ill.)
Kolfje naar z'n hand (9/126 kB tekst/ill.)
Kousenwinkel 1605 (12/250 kB tekst/ill.)
Latijnse school Leeuwarden (12/274 kB tekst/ill.)
Liauckamastate: bruiloft Pipenpoy 1616 (40/125 kB tekst/ill.)
Lidlum: boekbeslag (3/380 kB tekst/ill.)
Logementen 1689 (27/59 kB tekst/ill.)
Mode XVIIe eeuw (38/... kB tekst/ill.)
Moor Groot Terhorne (8/136 kB tekst/ill.)
Neuhusius' Lofrede op Leeuwarden 1632 (23/.. kB tekst/ill.)
Ockinga's reis 1664 (86/... kB tekst/ill.) - biogr. (36/600 kB tekst/ill.)
Opschriften Leeuwarden 17e eeuw (22/93 kB tekst/ill.)
Peregrinatio in Terram Sanctam 1517 (88/126 kB tekst/ill.)
Radijs XVIIe eeuw (174/818 kB tekst/ill.)
Rekenen in het dagelijks leven (17 kB)
Rentevoet Leeuwarden (5 kB)
Roorda's laatste brief 1588 (9/30 kB tekst/ill.)
Schoenmakersinventaris Leeuwarden, 1622 (7/44 kB tekst/ill.)
Schuttersdoelen Leeuwarden: brand 1584 (../... kB tekst/ill.)
Siccama aan Scaliger 1599 (3/57 kB tekst/ill.)
Siccama's horoscopen (16/310 kB tekst/ill.)
Stadsroeper Leeuwarden 1644 (6/62+ kB tekst/ill.)
Stedelijke Bibliotheek Leeuwarden rond 1600 (17/70 kB tekst/ill.)
Studentenleven tot ca. 1800 (444/309 kB tekst/ill.)
Tadema, Lourens Alma (../... kB tekst/ill.)
Testament Doys-Unia (6 kB)
Toren van Babel, uithangteken (10/124 kB tekst/ill.)
Tuchthuis Frl./Lwd.: bestek 1660 (44/111 kB tekst/ill.)
Twee koekenbakkers (15/22 kB tekst/ill.)
Uurwerken en hun Leeuwarder makers (57/50 kB tekst/ill.)
Venne, Adriaen van de, album (3/786 kB tekst/ill.)
Veritas-poortje (../... kB tekst/ill.)
Vervoer in Friesland (v. Ruyven) (70/50 kB tekst/ill.)
Vondsten/vragen: Jan Janszoon de Stomme (15/809 kB tekst/ill.)
Vredeman de Vries gevel Nieuwestad 103 (21/452+84 kB tekst/ill.)
Waar Wybrand de Geest woonde & Album amicorum (6/78 resp. 6/15 kB tekst/ill.)
Weerd 20 (59/207 kB tekst/ill.)
Zumthor over de gilden (15 kB); over ziekte en dood (30 kB); over kinderen en onderwijs (61 kB)
Zwaard / Schwert / Sword (3/28 kB tekst/ill.)
Zwanen in Friesland (109/19 kB tekst/ill.)Leeuwarden 2018
culturele hoofdstad van Europa
waarmerken:
Leeuwarden - scheve kerktoren "de Oldehove"
Friesland - pompeblêd (= waterlelieblad)


 2001: mpaginae.myweb.nl - 2002: home.wanadoo.nl/mpaginae - 2007: home.online.nl/mpaginae 
Onjuist zijn de vermeldingen www.mhhe.nl en webadressen met wanadoo.nl in de Nieuwe Encyclopedie van Friesland (herfst 2016).
M.i.v. 15 januari 2017 dient men home.online.nl/mpaginae en home.online.nl/m.bourgonjen door www.mpaginae.nl te vervangen.
>> top