index/startpagina

 15 Jan. 2017: www.mpaginae.nl 

Deze website is en de updates worden gearchiveerd
door de KB, nationale bibliotheek van Nederland

***** M p a g i n a E *****
Rond ERASMUS (1467-1536) en SAECKMA (raadsheer Hof van Friesland / curator Franeker Academie, 1572-1636)
tekstuitgaven, catalogi en naamlijsten; = novum/renovatum
Start: september 2001; voorkeur: Times New Roman; update (maand/dag/jaar):
© auteur/webmaster: Martin(us Hubertus Henricus) Engels (1948) >>
ERASMUSSAECKMANAAMLIJSTENCOLLECTIESOVERIGE
E Adagia, bibliotheek, bio- & bibliografie * Spreekwoorden i.v.m. Adagia | S Brieven * Van en voor Saeckma * Biografie, familie
N (Gedep.) Staten * Steden * Leeuwarden * Grietenijen, Prov. N Hof van Friesland * Voornamen, Adel * Div. * Prof. & stud. * Grafregisters
C UB Franeker * Andere bibliotheken * Brieven * Aucties, boedels * Overige coll. | O Academie Fran. * Admiraliteit * Med. * Iur. * Div.

Naam, woord of (m.b.v. *) het begin daarvan op deze site zoeken: b.v. boek* levert op boek, boeken, boekhandel etc.
Letterlijke volgorde van woorden zoeken m.b.v. " ". Voorbeeld: "Bouwetje Douwes"
index sitemap uitgebreid zoeken / advanced search
^ zoekterm invullen ^        site search by freefind
>> Tresoar - v.h. Prov. Bibliotheek v. Frl., Rijksarchief in Frl., FLMD: >> boeken, archieven, voorouders
>> World Catalogue via Tresoar
>> Historisch Centrum Leeuwarden - v.h. gemeente-archief
>> Rietstap; terminologie; van wapen naar familie
>> Hoofdletters rond 1600; Duits kanselarijschrift

 

homepage website: ..... [M]artin [pagina] [E]ngels ..........
.............. sedert se[p]tember 2001 ......................
........ rond Johannes S[a]eckma en zijn tijd (1572-1636) ...
................... met [g]rafschriften .....................
........... catalogi en [i]nventarissen van bibliotheken ....
............ tientallen [n]aamlijsten m.b.t. Friesland ......
Erasmus' boekenbezit en [a]dagia ............................
....................... [E]t cetera .........................doorzoek site ERASMUS SAECKMA NAAMLIJSTEN COLLECTIES OVERIGE

Erasmusbeeldje 14 cm. 
R.M. van Dantzig, juli 1908 ADAGIA, BIBLIOTHEEK, BIO- en BIBLIOGR.
Erasmus' Adagia: Concordantie (776 kB)
Gelezen door Erasmus voor Adagia (3 kB)
"Versandliste": Erasmus' bibliotheek (62 kB)
Uit de bibliotheek van Erasmus (143/700 kB tekst/ill.)
Erasmiana in Leeuwarden (330 kB)
Erasmus en Froben (24/.. kB tekst/ill.)
Van der Haeghen: Bibliotheca Erasmiana (10/71 kB tekst/ill.)
Correspondants d'Érasme (20/32 kB tekst/ill.)
Epistolae Erasmi: Excerpta Drusii (114 kB incl. ill.)
Sir Roger Mynors 1984 in Leeuwarden (6/226 kB tekst/ill.)
Brief van Erasmus aan Viglius ... onbereikbaar (8/66 kB tekst/ill.)
Erasmus en Leeuwarden (20/171 kB tekst/ill.)
Ooit ingezien door Erasmus (12/105 kB tekst/ill.)
Stille leermeesters ... De rode draad: ... (12/70 kB tekst/ill.)
Van Erasmus voor Haye (17/65 kB tekst/ill.)
Erasmus' Lof der geneeskunde (47 kB tekst)
Vroeger eigendom van Erasmus (75/110 kB tekst/ill.)
Bij Erasmus (12/235 kB tekst/ill.)
Miscellanea Erasmiana (6/22 kB tekst/ill.)
Erasmuscatalogus 1986 (82/66 kB tekst/ill.)
Lydius' Apologia pro Erasmo (10/4625 kB tekst/ill.)
Erasmus' kwalen en karakter (127/2 kB tekst/ill.)
SPREEKWOORDEN i.v.m. Adagia
Polydorus' Adagia 1524 (54/257 kB tekst/ill.)
Johannes Ulpii Epitome/Farrago proverbiorum (.. kB tekst)
Johannes Fungeri Farrago nova (.. kB tekst)
Drusius' Proverbia sacra (48/58 kB tekst/ill.)
Drusius' Adagia Hebraica (6/14 kB tekst/ill.)
Friese spreekwoorden, C.G. v. Beveren 1614 (65/271 kB tekst/ill.)
57 Friese spreekwoorden, J. Vlitius 1664 (10/60 kB tekst/ill.)
Bebel: Proverbia germanica (51 kB tekst)
Heywood: Epigrams upon proverbs (74/37 kB tekst/ill.)
Heywood: A Dialogue containing proverbs (146 kB tekst)
van Gils over De spreekwoorden van Bruegel (111/1132 kB tekst/ill.)
Doetechum: Spreekwoorden verbeeld, 1577 (5/1000 kB tekst/ill.)
Adagia e.a. (meest juridische) citaten: penoefeningen Leeuwarden 1595-1618 (25/... kB tekst/ill.)
Cats' Spreekwoorden, 1632
Brinck: Spreekwoorden (9/66 kB tekst/ill.)doorzoek site ERASMUS SAECKMA NAAMLIJSTEN COLLECTIES OVERIGE

BRIEVEN
Inventaris correspondentie Saeckma (89 kB)
Brieven aan Saeckma: professores ad curatorem (1,3 MB excl. 457 kB noten)
Predikanten aan Saeckma (218 kB)
Saeckma aan Casaubon; + ed. Almeloveen (23/12 kB tekst)
Lycklama aan Saeckma, Membranae 1608 (10 kB)
Hillama aan Saeckma: over het Bestand 1609 (285 kB)
Willem Lodewijk en Ernst Casimir aan Saeckma (9/129 kB tekst/ill.)
Zes brieven aan raadsheer Saeckma (18/.. kB tekst/ill.)
Aernsma aan Saeckma + album amicorum (92/150 kB tekst/ill.)
Daniël van Dam aan Saeckma (27/70 kB tekst/ill.)
Baerdt en Hanja aan Saeckma (30 resp. 31/40 kB tekst/ill.)
Bouricius aan Saeckma e.a. (20/100 kB tekst/ill.)
Corr. Saeckma - Barlaeus (34/181 kB tekst/ill.)
Saeckma aan Cocceius, 1636 (3 kB)
Gabbema's register en editie van brieven (264/11 kB tekst/ill.)

VAN EN VOOR SAECKMA
Saeckma-collecties (29 kB)
Gedichten van Johannes Saeckma (28/555 kB tekst/ill.)
Gelegenheidsgedichten voor Saeckma (54/17 kB tekst/ill.)
Catalogus bibliotheek Saeckma 1666 (800 kB)
Saeckma's aantekeningen Ordonnantie Friesland (25/65 kB tekst/ill.)
Ulrik Huber citeert Saeckma's aantekeningen (25/1814 kB tekst/ill.)
Codex Saeckma en album Gabbema ... Epkema (23 kB)
Epkema: album Bogerman en brievencollecties Saeckma (10/12 kB tekst/ill.)
Herbaius' en Siccama's hekeldichten (20/159 kB tekst/ill.)
Saeckma, Siccama, van Beveren, Baardt (../... kB tekst/ill.)
Testament Marcus Lycklama (10/96 kB tekst/ill.)
Saeckma en Hugo de Groot (14/70 kB tekst/ill.)


Johannes Saeckma 1572-1636
BIOGRAFIE, FAMILIE etc.
Saeckma: van student tot curator (biografie; 47/199 kB tekst/ill.)
Uitnodiging promotie Saeckma, Bazel 1595 (199 kB ill.)
Voorafgaand aan Saeckma's peregrinatio (I) (14/3 kB tekst/ill.)
Saeckma's peregrinatio academica in Germaniam (II) (64/84 kB tekst/ill.)
Na Saeckma's peregrinatio (III) (61/43 kB tekst (Deutsch)/ill.)
Conscriptio exulum Frisiae 1580: Johannes Saeckma's vader e.a. (79 kB/3,9 MB tekst/ill.)
Portretten, boedel Saeckma ... (25/431 kB tekst/ill.)
Saeckma ... Frans Hals (../... kB tekst/ill.)
Testament Ritske van Rinia, Saeckma's oom (../.. kB tekst/ill.)
Saeckma uit en thuis & Berlikumermarkt 17 (16/131 kB tekst/ill.)
Saeckma e.a. in album amicorum Christian Otter (90/1000 kB tekst/ill.)
Saeckma in testament Jaersma (33 kB)
Rouwbrieven Ornia/Jaersma 1623/1636 (7/15 kB tekst/ill.)
Rouwbrieven 1631/1639 Assema/Boner met oproep! (16/73 kB tekst/ill.)
Rouwbrief Ornia namens Boner 1636 (10 kB)
Testament Evert Boner 1639 (15/115 kB tekst/ill.)
Boedelinventaris Saeckma van Wyckel 1776 (211/824 kB tekst/ill.)
Saeckma's buren: Keimpema-espel 1606 (25/51 kB tekst/ill.)
Tuinen van P. Mol/Talpa resp. J. Saeckma (14/360 kB tekst/ill.)
Th. Saeckma's buiten, florilegium de Geest (55 kB/2,5 MB tekst/ill.)
Graf Suffridus Saeckma (.. kB)
Suffridus Saeckma op Rinsumageest (22/357 kB tekst/ill.) eerst als huurder (8/53 kB tekst/ill.)
Titia Saeckma-Oosterbaan (17 kB)
Testament Thomas Gerrits Oosterbaan (14/39 kB tekst/ill.)
Achter Saeckma: gladde gevel (../.. kB tekst/ill.)
Cocceius' Epicedium 1637 (2/.. kB tekst/ill.)
uit Winsemius' lijkrede op Saeckma (20 kB)

Publicaties van M.H.H. Engels 1977-2007 (38 /.. kB tekst/ill.)


doorzoek site ERASMUS SAECKMA NAAMLIJSTEN COLLECTIES OVERIGE

Hof van Friesland; Professoren & Studenten; Voornamen, Adel; Grafregisters; Diversen

(GEDEPUTEERDE) STATEN etc.
Gedeputeerde Staten Friesland 1577-1795 (429 kB)
Gecommitteerden of Gedeputeerden te velde (7/287 kB tekst/ill.)
Commissaris politique Friese synode 1600-1758 (12 kB)
Voor Friesland in Staten-Generaal en Raad van State 1577/88-1636 (127 kB) RvS 1637-1795 (20 kB)
Staten-Generaal Frl. 1637-1795: bijdrage tot een naamlijst (83/9 kB tekst/ill.)
De Staten van Friesland 1580-1700: chron. en alf.; 1701-1795: chron. (niet doorzoekbaar; 80/... kB tekst/ill.)
Mindergetal 1632 t/m 1700 (242/111 kB tekst/ill.)
Statenzaal: 72 wapens van de Friese adel (8/132 kB tekst/ill.)
Boden van Gedeputeerde Staten (12 kB)
Statenboden (11/132 kB tekst/ill.)
Deurwaarders GS/Staten (12/.. kB tekst/ill.)
Hofmeesters en secretarissen v.d. Stadhouder (35/190 kB tekst/ill.)

STEDEN
Burgemeesters FRANEKER 1585-1656 (.. kB) 1657-1700 (.. kB) 1701-1795 (16 kB)
Voogden Klaarkampster weeshuis Franeker (10 kB)
Hallema: inwoners Franeker 1536 en rondgang 17e eeuw (40/.. kB tekst/ill.)
Verkenning proclamatieboeken Franeker 1608-'28 (344 kB) '28-'48 (154 kB) '48-'67 (142 kB) '68-'82 (transcr. JdJ) (181 kB)
Indexen hypotheekboeken Franeker 1601-08 en 1619-73 (74/52 kB tekst/ill.)
Index protocol notaris Alma 1648 (20/.. kB tekst/ill.)
Procureurs-postulant Franeker(adeel) (4/59 kB tekst/ill.)
Stadsbestuur HARLINGEN 1582-1637 / naamlijst F.E. v. Ruyven tot 1814 (107 kB)
SNEEK 1506-1795 en rectoren (../.. kB tekst/ill.)
Burgemrs. etc. DOKKUM tot 1795 (49/35 kB tekst/ill.)
Verkenning proclamatieboek Dokkum 1582-1592 (133/828 kB tekst/ill.) 1603-1617 (61 kB) 1618-1632 (18 kB) 1632-1645 (126 kB)
Index hypotheekboeken 1627-1642, '48-'55 en '63-'70 (34 kB)
Burgemrs. WORKUM 1637-1794 (7 kB) Aanvulling en vroedschap (21/27 kB tekst/ill.)
STAVOREN (en SLOTEN) (69 kB)
BOLSWARD* 1600-1700 en Hindelopen, IJlst, Sloten 1643-1700 (2/1077 kB tekst/ill.) * 1580-1599
Verkenning proclamatieboeken Bolsward 1588-'99, 1612-'23 (299/202 kB tekst/ill.)
Weeshuisvoogden Bolsward & armvoogdij (25 kB)
Ouderlingen diakenen Bolsw. (11 kB)
Stadssecretarissen Frl.: naamlijst H. Sannes (56/146 kB tekst/ill.)
Hoogst aangeslagenen 11 steden 1672 (80/.. kB tekst/ill.)
Latijnse scholen (P. v. Tuinen): rectoren en conrectoren (42/.. kB tekst/ill.)
Oude herbergen (58/70 kB tekst/ill.)
LEEUWARDEN
Magistraat Leeuwarden 1588-1700 (152 kB)
Klapper magistraatsresoluties 1595-1639 (26/... kB tekst/ill.); Raadsbesluiten 1602-1639 uitgave (voorlopig alleen lezen)
Klapper policyboeken (../.. kB tekst/ill.)
Register Leeuwarder Placcaetboeken 1522-1631 ... door R. Visscher (pdf)
Schuttersgilde Leeuwarden: kolonels, hoplieden, vaandrigs (67/71 kB tekst/ill.)
Old Burger Weeshuis: voogden ... (13/.. kB tekst/ill.)
Voogden St. Anthony gasthuis tot ca. 1900 (9/38 kB tekst/ill.)
Zoete naam Jezus gilde tot 1622 (18/70 kB tekst/ill.) 1623-1700 (37/208 kB tekst/ill.)
Beroepen Leeuwarden ca. 1550 (44/135 kB tekst/ill.)
Beroepen Groot Consentboek 1580-1680 (157 kB) + Inhoud HCL klapper 30.2 (12 kB) + klapper in sorteerbare tabel (935/297 kB tekst/ill.)
Sorteerbare index transportaktes vastgoed Lwd. 1580-1640 (1,3 MB)
W. Dolk: Inventaris overdr. onr. goed 1595-1615 (22 kB)
Groot Consent 1681-1700: registers op voornamen (45/89 kB tekst/ill.)
Beroepen in de burgerboeken (410 kB)
Sorteerbare index boedelinventarissen 1600-1650 (547 kB)
Transportakten Oude Doelesteeg 1585-1683 (25 kB)
Bewoners Oost-Minnema-espel 1606 (../.. kB tekst/ill.)
Schoorsteengeld 1606 (... kB; voorl. uitg.)
Schoorsteengeld 1698 (189 kB)
Index protocol Cleuting (177/40 kB)
Decr. verk. 1659-1694 (22 kB)
Def. Sententies 1603-1605 resp. 1631-1639 (22 resp. 74/15 kB tekst/ill)
Certificaatboeken 1615-1646 (964/27 kB tekst/ill.)
Quotisatie 1749: rondgang (59/30 kB tekst/ill.)
Ver/huurders 1589-1811 (70 kB)
Huuropzegging 1625, '32 en '34 t/m '37 (45 kB), 1665 (18 kB)
Registre civique 1811 (437 kB)
Apothekers Lwd. (.. kB)
Bakkersboek sorteren (113/38 kB tekst/ill.)
Brandmeesters 1595-1624 (4 kB)
Chirurgijns 1550-1800 (32 kB)
Goudsmeden Lwd. 17e eeuw (54 kB)
Herbergiers en wijnheren (100/90 kB tekst/ill.)
Klerken Leeuwarden (4 kB)
Koopmansboden (5 kB)
Metselaars en steenhouwers (25/70 kB tekst/ill.)
Organisten (4/18 kB tekst/ill.)
Pensionarissen 1600-1795 (13/21 kB tekst/ill.)
Procureurs (postulant) 1603-1634 resp. 1635-1700 (13/42 resp. 67/10 kB tekst/ill.)
Rentmeesters Lwd. 1600-1800 (32 kB)
Stadsboden (17/103 kB tekst/ill.)
Bank van lening (27/158 kB tekst/ill.
Henk Oly: huisnamen (60/.. kB tekst/ill.) !
Meer huisnamen (51/10 kB tekst/ill.)
N.J. Waringa over huisnamen en straatnamen (378/.. kB tekst/ill.)
Uithangtekens geklapperd (25/.. kB tekst/ill.)
Uithangtekens gelokaliseerd (4/65 kB tekst/ill.)
Stegen (13 kB)
Stenen boogbruggen (3/10 kB tekst/ill.)
Rij- en vaartuigen 1694 (101 kB)
Naam-wyser 1762 (65 kB) 1794 (67/60 kB tekst/ill.)
Wijkadressen huisfloreen 1808 (186/37 kB tekst/ill.)
Adresboekje Leeuwarden 1857 (... kB)
Adresboek 1906 (21 kB) OCR (109 kB)

GRIETENIJEN, PROVINCIE
Grietmannen: naamlijst H.B. v. Sminia / A.J. Andreae (211/372 kB tekst/ill.)
Grietenijsecretarissen vóór 1800 (62/186 kB tekst/ill.) Ameland 17e eeuw (8 kB)
Burgemeesters Ameland 1621-1700 (24/67 kB tekst/ill.)
Dijkgraaf Vijf deelen (8/43 kB tekst/ill.) resp. Wonseradeels Zuider zeedijken (22 kB)
Postmeester, houtvester, pluimgraaf (5/12 kB tekst/ill.)
Provinciaal bouwmeesters, klerken, ontvangers en secretarissen (13/5 kB tekst/ill.)
Lands timmerman e.a. (7/9 kB tekst/ill.)
Leveranciers 1650-1750 (5/18 kB tekst/ill.)
Rentmeesters-generaal (18 kB); Roorda's index rekeningen excl. 't Bildt incl. Leeuwarden (631/255 kB tekst/ill.)
Rekenmeesters Friesland 1600-1795 (32 kB)
Keurmeesters-generaal (12/2 kB tekst/ill.)
Mensonides: ... muntmeesters (12 kB)
Stempelsnijders Friesland (12 kB)
Voogden tuchthuis (66/253 kB tekst/ill.)
Raden Admiraliteit Dokkum (35/260 kB tekst/ill.)
Provoost Geweldige Admiraliteit (5/23 kB tekst/ill.)
Nauta: kapiteins 1600-1636 met aanv. tot 1795 (25/70 kB tekst/ill.)
Luitenants 1602-1793 (156/73 kB tekst/ill.)
Compagnieschrijvers 1600-1680 (66/94 kB tekst/ill.)
Cornets vóór 1700 (15/39 kB tekst/ill.)
Kolonels 17e & 18e eeuw (6/42 kB tekst/ill.)
Vaandrigs 1600-1700 (92 kB) Voorlopige aanvulling (100 kB)
Ritmeesters 1615-1700 (5 kB)
Ingenieurs en kwartiermeesters (6/96 kB tekst/ill)
Appointeerden 1632-1700 (17/53 kB tekst/ill.)
Monstercommissarissen (12 kB)
Marine-officieren 1650-1700 (3 kB)
Friese manschappen VOC 1633-1668 (38 kB)
Landmeters 1616-1811: sorteerbare naamlijst (43 kB)
Namen bijgepast door Gerard Mast e.a. (28/27 kB tekst/ill.)
Apothekers Frl. (39/42 kB tekst/ill.)
Chirurgijns 1600-1800 (99/160 kB tekst/ill.)
Provinciale medici Friesland (4 kB)
Chirurgijns Fr. platteland 1824 (14/23 kB tekst/ill.)
Glazenmakers 1592-1795 (235/185 kB tekst/ill.)
Goud- en zilversmeden Frl. (30/32 kB tekst/ill.)
Rozenkransbroederschap 1628 (36/77 kB tekst/ill.)
Voormalige kloosters (18 kB)
Predikanten Friesland: register Romein (151 kB)
Staten en saten (167 kB)
Taux 1623 en 1639 (33 kB)
Hoogst aangeslagenen 1697 resp. 1701 (99 resp. 155 kB)
Met wapen in de Conscriptio (25 kB)


HOF VAN FRIESLAND
Advocaten Friesland 1577-1849 (343 kB); Tableau 1850-1972; P.S. 1527-1577
Notarissen Friesland 1606-1850 (144/87 kB tekst/ill.)
Raadsheren en curatoren 1597/1604-1795 (54/101 kB tekst/ill.)
Procureurs-generaal en griffiers (10 kB tekst)
Boden Hof v. Frl. 1585-1700 (112/42 kB tekst/ill.) Boden en deurwaarders 1670-1795 (10/.. kB tekst/ill.)
Eerste deurwaarders (6/59 kB tekst/ill.)
Cipiers Blokhuis Leeuwarden (4/62 kB tekst/ill.)
Krijgsgerecht Friesland (10/38 kB tekst/ill.)
Testamenten Hof van Friesland tot ca. 1660, meer tot 1700; in Civiele Sententies resp. in archieven nedergerechten (33, 53 resp. 34 kB)
Decretale verkopingen 1539-1659 (82/11 kB tekst/ill.)
Concordanties inv.nrs. algemeen, civiel, crimineel (... kB)

PROFESSOREN & STUDENTEN
Franeker professoren en schoolmeesters (36/30 kB tekst/ill.)
Opvolging profs. 17de eeuw (13 kB)
Waar de professoren woonden, Franeker 1621 (59 kB)
Academiefunctionarissen (44 kB)
Bibliothecarissen UB Franeker vanaf 1602 (13/1427 kB tekst/ill.)
S. Zijlstra (1996): Friese studenten tot 1650 (2,4 MB / PDF 3,5 MB); sorteerbare tabel
Voor de academierechtbank (75 kB)
Leeuwarder gymnasiasten te Franeker 1626-1668 (500/110 kB tekst/ill.)
Friezen Orleans (50 kB)
Germaanse natie Orleans XVIIe eeuw: register van persoonsnamen (458/... kB tekst/ill.)
Studenten Franeker 1586-1636: patronymica resp. achternamen (210 kB)
1586 t/m 1650: voornamen (18/... kB tekst/ill)
Alumnen 1650 (5 kB)
Herkomst Duitse studenten (36/61 kB tekst/ill)
Gepromoveerd in Franeker: uitgave 1972 bewerkt (473/25 kB tekst/ill) resp. register (106/40 kB tekst/ill)
VOORNAMEN, ADEL
Friese voornamen tot heiligennamen herleid (40 kB)
Friese voornamen, 1614 (7/95 kB tekst/ill.)
Retrograde lijsten van Friese voornamen en patroniemen (... kB)
Families in Stamboek Fr. adel (27 kB)
Inhoud handschrift Doys (10 kB)
Adel in Martinikerk Franeker (3 kB)
Leedbrieven 1598-1700 (60/.. kB tekst/ill.)
Gemme van Burmania begr. 1602 (71/54 kB tekst/ill.)
Begrafenis Sternsee Franeker 1615 (39/88 kB tekst/ill.)
Begrafenis Willem Lodewijk, 1620 (21/219 kB tekst/ill.) Wagenaar & Bergsma
Adellijke states, 1622 (4/114 kB tekst/ill.)
Rouwbrieven fam. Glins 1627-1682 (36/176 kB tekst/ill.)
Waar de adel woonde in 1632: i.v.m. begrafenis Ernst Casimir (6/41 kB tekst/ill.)
Uitvaart Ernst Casimir 1633 (37/... kB tekst/ill.)
Rouwbrief Wilhelm Balthasar baron van Schwartzenberg 1639 (4/.. kB tekst/ill.)
De laatste Liauckama, 1642 (18/138 kB tekst/ill.)
Rouwbrief Ritske van Eysinga, 1652 (5/27 kB tekst/ill.)
Rouwbrief Fockje van Sminia, 1658 (5/22 kB tekst/ill.)
Begrafenis Willem Frederik 1664 (20/1400 kB tekst/ill.)
Begrafenis Maria Louisa 1765 (20/... kB tekst/ill.)

GRAFREGISTERS
E. Harinxma van Donia: kalender overl./begr. 1409-1634 (96/261 kB tekst/ill.)
"Begraven met de wezen" in Leeuwarden (72 kB)
Mensonides: Galileërkerk (300/1100 kB tekst/ill.)
Grafregister 1800 Grote of Jacobijner kerk (166/264 kB tekst/ill.)
Begravenen Oldehove (13/48 kB tekst/ill.)
Begrafenisreglement Leeuwarden 1636 (16/66 kB tekst/ill.)
Cannegieter: Grafschriften Martinikerk Franeker 1900 (340/295 kB tekst/ill.)
Zerken Gr. kerk Dokkum: namen en jaren (15/34 kB tekst/ill.)
Ligtenberg over zerkhouwers; met aantt. W. Dolk (../.. kB tekst/ill.)
Jacob Lous Forssenburg (7/128 kB tekst/ill.)

DIVERSEN          begin naamlijsten
Veroordeeld door de Bloedraad (23/45 kB tekst/ill.)
Eventuele lening 1575
Nadere Unie 1578 resp. Malcontenten 1580
Lijfrente 1663 (100 kB)
Bestuur Emden 1580-1700 (11/.. kB tekst/ill.)
Artsen in Emden uit Friesland vóór 1650 (5 kB)
Burgers in Emden uit Frl. 1512-1700 (38/85 kB tekst/ill.)
Register "Uithangteekens" (89/.. kB tekst/ill.) en
Huisnamen Amsterdam ter vgl. met Frl./Lwd. (196/37 kB tekst/ill.)
Elias' huisnamen (48/.. kB tekst/ill.)
Herbergnamen Engeland (21/140 kB tekst/ill.)
Winkeluithangtekens Londen (30/24 kB tekst/ill.)
Uithangtekens en huisnamen in Roermond (40/.. kB tekst/ill.)
Klasgenoten 1960 (12/466 kB tekst/ill.)begin naamlijsten


doorzoek site ERASMUS SAECKMA NAAMLIJSTEN COLLECTIES OVERIGE

ACADEMIEBIBLIOTHEEK FRANEKER
Collectie Tiara, oude signaturen, veiling, Copernicus (42/... kB tekst/ill.)
Catalogus 1601: januari 2005 gecatalogiseerd (../.. kB tekst/ill.)
Catalogus 1626 (7 kB/4,5 MB tekst/ill.)
Catalogus 1635 (54 kB)
Supplementcatalogus 1657-1682 (54/13 kB tekst/ill.)
Schenkers en vroegere eigenaars (97/28 kB tekst/ill.)
Handschriften Franeker: inventaris De Crane, 1816 (23 kB)
Uit de bibliotheek van prof. Steinberg (9/25 kB tekst/ill.)
Arab., Hebr. en Griekse hss., tentoonst. 1988 (27/119 kB tekst/ill.)
Middeleeuwse hss. van Latijnse klassieken, tentoonst. 1992 (15/203 kB tekst/ill.)
Galenus e.a. in Franeker (51/171 kB tekst/ill.)
Legaat Honig (13/46 kB tekst/ill.)
J.W. Friso's geschenk: Atlas van Blaeu (6/58 kB tekst/ill.)
Florentijnse foliant (5/230 kB tekst/ill.)
Uit de Bibliotheca Oiseliana (30/450 kB tekst/ill.)
Bibliotheca Goldastiana 1627 begeerd (298/79 kB tekst/ill.)

ANDERE BIBLIOTHEKEN
Incunabelen in Leeuwarden (61/441 kB tekst/ill.)
Van Antwerpen tot Zürich: Post-incunabelen (1501-1541) (182/262 kB tekst/ill.)
Provenance Buma 1541-1600 (92/680 kB tekst/ill.)
Hof van Friesland 1634 (811 kB)
Hof van Gelre & Zutphen ca. 1650 (20/107 kB tekst/ill.)
Bibliotheek Furmerius-Gabbema (48/.. kB tekst/ill.)
Bibliotheek Germaanse natie, Orléans 1664 (143/16 kB tekst/ill., in bewerking)
Collegium Medicum Leeuwarden 1820 (462 kB)
Stedelijke Bibliotheek Lwd. in 1833 (16/228 kB tekst/ill.)
Ndl. kinderboeken met Friesland-aspect (383/141 kB tekst/ill.)
Portretten Prov. Bibl. Frl.: inventaris 1996 (167/60 kB tekst/ill.)
Provenance niet-Ndl. drukken 1500-1540, Kon. Bibl., Pennink 1955 (41/.. kB tekst/ill.)
Marnix, Leiden 1599 (164/166 kB tekst/ill.)
Scaliger, Leiden 1609 (135/58 kB tekst/ill.)
Bibliotheek Amsterdam 1612 (5/... kB tekst/ill.)
Hugo de Groot 1618 (56/12 kB tekst/ill.)
Casaubon (37/27 kB tekst/ill.)
Henry Prince of Wales (227/284 kB tekst/ill.)

BRIEVEN
Gemma Frisius 1531-1543 (../... kB tekst/ill.)
Drusius 1588-1590 (132/12 kB tekst/ill.)
Neolatijnse brieven ed. Gabbema 1669 +
woordfrequentielijst
Gabbema's afschriften: foto's Codex FG
resp. foto's Codex II (../.. kB tekst/ill.)
P. Winsemius aan Staeckmans (83/114 kB tekst/ill.)
Brieven aan Eekhoff: Kalma's regesten (555 kB)
aan Buitenrust Hettema: inventaris (919 kB)
Inventaris Hs 339: Meekhoff Doornbosch (8 kB)
Inventaris Hs 567: Van der Burg - de Clercq - Hornstra (12/25 kB tekst/ill.)
Inventaris Hs 1610 (XVIe-XXe eeuw) (24 kB)
Catalogus Epistularum Neerlandicarum (LINK)

OVERIGE COLLECTIES
Alba amicorum in Leeuwarden (30/370 kB tekst/ill.)
Als prijsboek bestempeld (8/290 kB tekst/ill.)
Frisia nobilis (43/30 kB tekst/ill.)
Handschriftenverzameling Gabbema, 9056 Hs (22 kB)
Hortus Athenaeum Franeker (70/350 kB tekst/ill.)
Deels digitaal: Nedergerechten Friesland > Tresoar & Oud archief Leeuwarden > HCL (Hist. Centr. Lwd.) Inv.
Leeuwarden kadastraal 1825 (2 kB/5 MB tekst/ill.)
Wijkkaarten Leeuwarden 1843 (7 kB/40 MB tekst/ill.) & beschrijving 55 wijken (33 kB)


AUCTIES/BOEDELS: boeken e.a.
Take van Herama, Franeker 1546 (6/.. kB tekst/ill.)
rector Van Dalen, Franeker 1568 (10/164 kB tekst/ill.)
Jorrit Hanye, Leeuwarden 1581 (12/165 kB tekst/ill.)
chirurgijn Melchior Caerls 1585 (25/230 kB tekst/ill.)
Frans Huyghis 1585 (61/... kB tekst/ill.)
Claercampster monnik 1586 (5/.. kB tekst/ill.)
chirurgijn Hendrik Hzn. Gryethuysen 1598 (20/91 kB tekst/ill.)
Joh. Wilh. Velsius 1600: boedel w.o. 373 boeken (50+11/77+132 kB tekst/ill.)
chir. Gillis Gerrits 1600 resp. Simon Feddrix 1605 (11/450 resp. 6/- kB tekst/ill.)
Petrus Echten, advocaat, 1602 (7 kB)
Uit de bibliotheek van Arcerius (23/.. kB tekst/ill.)
Alardus Auletius (1545-1606) - Advies, Biografie, Collectie (6 kB/6,5 MB tekst/ill.); Aanvulling (22/108 kB tekst/ill.)
Pieter van Soutelande 1613 (31/232 kB tekst/ill.)
Johannes Fungerus 1613 (.. kB); tabel (379 kB; in bewerking)
Naevius, Franeker 1613 (12 kB)
Augustinus Adama 1616 (117 kB)
Rombertus Doyema 1616 (13/24 kB tekst/ill.)
Drusius 1616 (6/19x280 kB tekst/ill.)
Leontius 1617 (41 kB)
Paulus Busius 1618 (../.. kB tekst/ill.)
Pibo Gualteri, Lwd. 1618: 1000 boeken (in bewerking)
Pieter Runia 1618 (50/324 kB tekst/ill.)
Nicolaes Cornelis, secr. rekenkamer, 1620
Johannes Sartorius, dominee, 1621 (15 kB)
Lamrinck: inventaris en boekenveiling, 1623 (95/185 kB tekst/ill.)
H.J. Langweer, Lwd. 1623 (12/73 kB tekst/ill.)
Tading van Adélen 1624 (19/104 kB tekst/ill.)
Claes Can 1624 (23/189 kB tekst/ill.)
Timaeus Faber 1624 (32/300 kB tekst/ill.)
Meinard Gerrits 1624 (9/281 kB tekst/ill.)
Veiling bibliotheek Lubbertus 1625 (76/177 kB tekst/ill.)
Sebastianus Spyckerhuys 1625 (8/90 kB tekst/ill.)
Gabinus Foppens 1626 (139/36 kB tekst/ill.)
Renatus Siccama 1626 (10/42 kB tekst/ill.)
Schulden van boekbinder/verkoper Hans 1626 (4/.. kB tekst/ill.)
Fonds Fonteyne 1625-1654 (60/.. kB tekst/ill.)
Johannes Juckema, Leeuwarden 1630 (.. kB)
Drie Deense studenten 1631 (11/13 kB tekst/ill.)
Amesius 1634 (32/57 kB tekst/ill.)
Suffridus à Riemersma 1636 (31/140 kB tekst/ill.)
Fredericus Hillama 1637 (155 kB)
Bogerman 1638 (../... kB tekst/ill.)
Collegium musicorum 1640 (54/378 kB tekst/ill.)
Franeker boekhandel Gielraad 1641 (10/... kB tekst/ill.)
Staeckmans 1645 (30/590 kB tekst/ill.)
Dirck Alberts 1646 (10/... kB tekst/ill.)
Harinxma 1649: kopers (50/132 kB tekst/ill.)
Laurentius Metz 1651 (14/.. kB tekst/ill.)
Tiberius/Tjebbe Templar, Harlingen 1657 (6/123 kB tekst/ill.)
Aeneas Menelaides, Med. Dr. 1658 (28/279 kB tekst/ill.)
Sixtus van Peima 1660 + testament 1631 (26/299 kB tekst/ill.)
Anchises Andla, Leeuwarden 1662 (6/48 kB tekst/ill.)
Simon de Geest, Lwd. 1665 (42/104 kB tekst/ill.)
Nicolaas Hachting, Lwd. 1665 (../.. kB tekst/ill.)
Fonger Foppes Inthiema, Bolsward 1665 (10/.. kB tekst/ill.)
Joh. Ant. v.d. Linden, Leiden 1665 (41/301 kB tekst/ill.)
Hartesius Jepema, Lwd. 1667 (14/241 kB tekst/ill.)
Jacob Krol acad.secr., 1668 (14/... kB tekst/ill.)
Livius van Scheltinga, Lwd. 1669 (16/170 kB tekst/ill.)
Joh. Melchior Steinberg, Franeker 1671 (50/50 kB tekst/ill.)
Sytse Rinnerts (Lwd. drukker) 1671 (13/70 kB tekst/ill.)
Duco Bavii, Bolsw. 1675 (../.. kB tekst/ill.)
Petrus Moll, Franeker 1677 (91/... kB tekst/ill.)
Hottingastate, Nijland 1677 (23/118 kB tekst/ill.)
Johannes Glinstra, Leeuwarden 1678 (../.. kB tekst/ill.)
Anthonius Kann, Lwd. 1679 (37/448 kB tekst/ill.)
Horatius Knijff, Lwd. 1679 (243/123 kB tekst/ill.)
Reinerus Neuhusius, Lwd. 1680 (12/325 kB tekst/ill.)
Michael Busch' boedel - boeken 1681 (35/85 - 80/35 kB tekst/ill.)
Wilco Holdinga Schwartzenberg 1682 (30/244 kB tekst/ill.)
Gerlich Doys, Dekemastate 1686 (83/851 kB tekst/ill.); flipbook
Saphaeus van Heemstra 1692 (10/352 kB tekst/ill.)
Douwe van Grovestins, Dronrijp 1694 (9/44 kB tekst/ill.)
Balthasar Bekker, Amsterdam 1698 (3/... kB tekst/ill.)
Lucas van Hulten, Harlingen 1699 (10/.. kB tekst/ill.)
Veiling Rhala/Vierssen 1701 (../... kB tekst/ill.)
Veiling bibliotheek Carlson, 1711 (ill.) transcriptie (1146 kB)
Bibliotheek Baerdt van Sminia 1722 (../... kB tekst/ill.)
Goslinga en Radijs, 1732 (4/200 kB tekst/ill.)


doorzoek site ERASMUS SAECKMA NAAMLIJSTEN COLLECTIES OVERIGE
ACADEMIE FRANEKER
Stichting universiteit (5/171 kB tekst/ill.)
Verzameling Franekerana Eekhoff (87/72 kB tekst/ill.)
Bibliotheken Herborn en Franeker (64/55 kB tekst/ill.)
Uffenbach in Franeker, 1710 (15/230 kB tekst/ill.)
Academieboekbinders Arcerius en Nauta (25/94 kB tekst/ill.)
Voor Metz, van Gent en van der Meer (18 kB)
Baccalaureaat en Henricus Schotanus (40/183 kB tekst/ill.)
Privatim gepromoveerd (6/291 kB tekst/ill.)
Boedel pedel Tabbecatius 1669 (11/46 kB tekst/ill.)

ADMIRALITEIT
Admiraliteit in Friesland 1599 (1 MB incl. 0,6 MB ill.)
Convoyen en licenten 1599 (../.. kB tekst/ill.)
Admiraliteit in Friesland 1601 (1,3 MB incl. 0,8 MB ill.)
Raden Admiraliteit Dokkum (35/260 kB tekst/ill.)
Van Dokkum naar Harlingen (12/81 kB tekst/ill.)
Admiraliteit in Friesland 1651 (alleen lezen: ../.... kB tekst/ill.)
Admiraliteit in Friesland 1717 (92/93 kB tekst/ill.)
Convoyen en licenten 1722 en commentaar Frl. 1721 (18/109 kB tekst/ill.)
Admiraliteit Amsterdam: wegens Friesland (6/31 kB tekst/ill.)

MEDICA
Auletius aan Heurnius, 1594 (14/40 tekst/ill.)
Een Leeuwarder apotheek, 1625 (92/367 kB tekst/ill.)
H. Cornelis' apoth./ S. Rodmers' debiteuren 1637/44 (18 kB)
Marten Pieters Tzum: apotheekinv. 1649 (12/35 kB tekst/ill.)
Adam Millant chirurgijn 1662 (9/40 kB tekst/ill.)
Hero Johannis apoth. 1681 (28/157 kB tekst/ill.)
Johannes Winter apoth. 1685 (40/127 kB tekst/ill.)
Pharmacie te Leeuwarden (22 kB)
Ordonnantie apothekers Lwd. 1687 (6/59 kB tekst/ill.)
Chirurgijnsgilde Leeuwarden 1550/1639 (30/107 kB tekst/ill.)
Iets over de chirurgijnsgilden in Friesland (60/.. kB tekst/ill.)
Ordonnanties chirurgijns Harlingen 1642/1676 (22/68 kB tekst/ill.)
Gildebrief chirurgijns & apothekers Bolsward 1662 (24/.. kB tekst/ill.)
Forensisch onderzoek in Frl. XVIIIe eeuw (40/45 kB tekst/ill.)
Medicijnkist van scheepschirurgijn (35/131 kB tekst/ill.)
Lipenius' Bibliotheca medica 1679: index (3/91 kB tekst/ill.)
Manuale Operatien 1684 (15/45 kB tekst/ill.)
Receptenverzameling Anne Jelgers (26/120 kB tekst/ill.)
J.H. Knoop, Sleutel pharmacie, 1758 (20/266 kB tekst/ill.)
Ziekenhuis (gasthuis) Lwd. (41/91 kB tekst/ill.)
History of medicine, catalogue 100 (262/135 kB tekst/ill.)

IURIDICA
Hof van Gelre Roermond: twee Adama's (44/675 kB tekst/ill.)
Index Oceanus Iuris (749 kB: incl. facsimile)
Oude rechtstermen Friesland (20/32 kB tekst/ill.)
Oceanus, Vigelius e.a. in Franeker (21/186 kB tekst/ill.)
Practisijnswoordenboekje 1785 (264/100 kB tekst/ill.)
DIVERSEN
Alba amicorum Bootsma, Nypoort en Popta (34/31 kB tekst/ill.)
Sixma XVI en XVII (15/500 kB tekst/ill.)
Georg van Burmania 1592 (7/750 kB tekst/ill.)
Alba Rhala (22/232 kB tekst/ill.)
Tet/Titia van Grovestins 1604 (6/440 kB tekst/ill.)
Mathias Franckena 1605 (27/260 kB tekst/ill.)
Inthiema (voorl. uitg.) (35/... kB tekst/ill.)
Frederik van Botnia 1615 (10/100 kB tekst/ill.)
Godschalk/Goslick van Heerma 1620 (8/212 kB tekst/ill.)
Album Gutberleth (1624) verloren gegaan (8/282 kB tekst/ill.)
Coumans Stickenbuyr 1628 (16/358 kB tekst/ill.)
Hessel Meckema van Aylva 1631 (51/171 kB tekst/ill.)
Alba Jacob Ghemmenich 1631-1635 (../.. kB tekst/ill.)
Album Rienck van Kingma 1633-1634 (33/206 kB tekst/ill.)
Hansonius a Wyckel 1635 (22/48 kB tekst/ill.)
Ockama/Ockema 1638 (7/350 kB tekst/ill.)
Sixtus Brunsvelt 1653 (9/82 kB tekst/ill.)
Franciscus Hemsterhuis 1661 (50/840 kB tekst/ill.)
Zie ook:
Bogerman 1594
Daniël Johannis 1597
Saarda 1604
Aernsma 1615
Christian Otter 1619
S.A. Gabbema ?
Ambtenarensalarissen 1666 (8/324 kB tekst/ill.)
Armen percentage 1672 (13 kB)
Arnoldinus' reis naar Londen, 1661 * in romeinse i.p.v. gotische letter (../... kB tekst/ill.)
Baardt, Petrus: biographica (30/235 kB tekst/ill.)
Baardt, Friesche Triton (30/47 kB tekst/ill.)
Bagijnestraat Lwd. 2x kaatsbaan (24/521 kB tekst/ill.)
Bants' peregrinatio academica in Galliam 1595 (156 kB)
Boekbanden tentoongesteld 1986-1988 (29/... kB tekst/ill.)
Bouricius' peregrinatio academica 1610 (38/340 kB tekst/ill.)
Bouricius aan Cunaeus, 1626 (24 kB)
Bouricius, Huygens, Heinsius, Boner (7/93 kB tekst/ill.)
Bredeplaats 7 Leeuwarden: achterhuis (14/152 kB tekst/ill.)
Charterboek, I-IV: bladeren, I-VI: register (1212 kB)
Constantijn Huygens (9/110 kB tekst/ill.)
Coumans en Koumans (16/.. kB tekst/ill.)
Dagelijks leven Friesland 16e en 17e eeuw (99/.. kB tekst/ill.)
Daniël Johannis: Amesius, Bouwetje, Contribuanten album amicorum (23/106 kB tekst/ill.)
Descartes; Metius; Fonteyne & Reiners (85/439 kB tekst/ill.)
Dokkum: kroniek 1583-1700 (39/59 kB tekst/ill.)
Dokkum door Waringa (564/72 kB tekst/ill.)
Dokkum vóór 1975 (354/800 kB tekst/ill.)
Drusius' vergulde kistje (15/94 kB tekst/ill.)
Encyclopedie van Friesland 1958 (3 kB/7 MB tekst/ill.)
Extra-ordinaris betalingsord. van GS (41 kB) Opmerkingen (8/170 kB tekst/ill.)
Betalingsord. van GS 1645-1685 (1264 kB)
Friesche Lusthof (3/93 kB tekst/ill.)
Fries Museumbulletin 1977-'95 (10/4 kB tekst/ill.)
Gabbema, testimonium voor Simon Abbes (4/61 kB tekst/ill.)
Gaper Nieuwestad 156 (10/122 kB tekst/ill.)
Gellius Snecanus 80 (6/23 kB tekst/ill.)
Gellius en Caspar Peucer (6/31 kB tekst/ill.)
DIVERSEN (vervolg)
Gevelsteen De Drie Gebroeders (4/192 kB tekst/ill.)
Gevelsteen vijzel 1662 (4/59 kB tekst/ill.)
Gevelsteen Oosterstraat Lwd. (8/111 kB tekst/ill.)
Gevelstenen Hanenburg en Munt te Leeuwarden (172 kB)
Gevelsteen In de Ojevaer (3/91 kB tekst/ill.)
Gevelstenen Nieuwestad 91 (6/134 kB tekst/ill.)
Gevelstenen en meer in Peters parels (8/700 kB tekst/ill.)
Glazenier Willem Egberts' gereedschap (4 kB)
Heerestraat Lwd. (70/460 kB tekst/ill.)
Hippolytus Beyma van Aerssen (../.. kB tekst/ill.)
Holdinga: Feyo en Wilco (43/530 kB tekst/ill.)
In de Fette Os (5/461 kB tekst/ill.)
Index kalender Frl. 1500-1700 (6 kB)
Itinerarium Gruterus 1580-1600 (17/300 kB tekst/ill.)
Kaatsbaan Franeker (19/147 kB tekst/ill.)
Kanarie kwesties (9/.. kB tekst/ill.)
Kleermakersinventaris Leeuwarden 1560 (105/130 kB tekst/ill.)
Kolfje naar z'n hand (9/126 kB tekst/ill.)
Kousenwinkel 1605 (12/250 kB tekst/ill.)
Latijnse school Leeuwarden (12/274 kB tekst/ill.)
Liauckamastate: bruiloft Pipenpoy 1616 (40/125 kB tekst/ill.)
Lidlum: boekbeslag (3/380 kB tekst/ill.)
Logementen 1689 (27/59 kB tekst/ill.)
Metiusconvoluut (21/752 kB tekst/ill.)
Mode XVIIe eeuw (38/... kB tekst/ill.)
Moor Groot Terhorne (8/136 kB tekst/ill.)
Neuhusius' Lofrede op Leeuwarden 1632 (23/.. kB tekst/ill.)
Neuhusius' Idea grammaticae Latinae 1636 (6/233 kB tekst/ill.)
Ockinga's reis 1664 (86/... kB tekst/ill.) - biogr. (36/600 kB tekst/ill.)
Opschriften Leeuwarden 17e eeuw (22/93 kB tekst/ill.)
Penning diakonie Leeuwarden (14/323 kB tekst/ill.)
Peregrinatio in Terram Sanctam 1517 (88/126 kB tekst/ill.)
Radijs XVIIe eeuw (174/818 kB tekst/ill.)
Rekenen in het dagelijks leven (17 kB)
Rentevoet Leeuwarden (5 kB)
Roorda's laatste brief 1588 (9/30 kB tekst/ill.)
Schoenmakersinventaris Leeuwarden, 1622 (7/44 kB tekst/ill.)
Schuttersdoelen Leeuwarden: brand 1584 (../... kB tekst/ill.)
Schwartzenbergs reis naar Engeland en Frankrijk 1683 (150/... kB tekst/ill.)
Siccama aan Scaliger 1599 (3/57 kB tekst/ill.)
Siccama's horoscopen (16/310 kB tekst/ill.)
Stadsroeper Leeuwarden 1644 (6/62+ kB tekst/ill.)
Stedelijke Bibliotheek Leeuwarden rond 1600 (17/70 kB tekst/ill.)
Studentenleven tot ca. 1800 (444/309 kB tekst/ill.)
Tadema, Lourens Alma (21/780 kB tekst/ill.)
Testament Doys-Unia (6 kB)
Toren van Babel, uithangteken (10/124 kB tekst/ill.)
Tuchthuis Frl./Lwd.: bestek 1660 (44/111 kB tekst/ill.)
Twee koekenbakkers (15/22 kB tekst/ill.)
Tzum: kerktoren (14/126 kB tekst/ill.)
Uurwerken en hun Leeuwarder makers (57/50 kB tekst/ill.)
Vegelins' reis 1677 (11/450 kB tekst/ill.)
Venne, Adriaen van de, album (3/786 kB tekst/ill.)
Veritas-poortje (../... kB tekst/ill.)
Vervoer in Friesland (v. Ruyven) (70/50 kB tekst/ill.)
Vondsten/vragen: Jan Janszoon de Stomme (15/809 kB tekst/ill.)
Vredeman de Vries gevel Nieuwestad 103 (21/452+84 kB tekst/ill.)
Waar Wybrand de Geest woonde & Album amicorum (6/78 resp. 6/15 kB tekst/ill.)
Weerd 20 (59/207 kB tekst/ill.)
Zegelring Eminga (4/300 kB tekst/ill.)
Zumthor over de gilden (15 kB); over ziekte en dood (30 kB); over kinderen en onderwijs (61 kB)
Zwaard / Schwert / Sword (3/28 kB tekst/ill.)
Zwanen in Friesland (109/19 kB tekst/ill.)Leeuwarden 2018
culturele hoofdstad van Europa
waarmerken:
Leeuwarden - scheve kerktoren "de Oldehove"
Friesland - pompeblêd (= waterlelieblad)


 2001: mpaginae.myweb.nl - 2002: home.wanadoo.nl/mpaginae - 2007: home.online.nl/mpaginae 
Onjuist zijn de vermeldingen www.mhhe.nl en webadressen met wanadoo.nl in de Nieuwe Encyclopedie van Friesland (herfst 2016).
M.i.v. 15 januari 2017 dient men home.online.nl/mpaginae en home.online.nl/m.bourgonjen door www.mpaginae.nl te vervangen.
>> top